De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BIJVEN

Leiderschapsplein.nl

Leiderschapsplein.nl is een nieuw initiatief van Kris Heijnis en Frans Schrijver. De economie trekt voorzichtig aan, bedrijven investeren weer in scholing en deskundigheidsbevordering van sleutelfiguren. Bedrijven kiezen bewuster; het aanbod, de inhoud en het resultaat zijn belangrijker dan de naam en omvang van trainingsbureaus.

Leiderschapsplein.nl wil bijdragen aan gezonde organisaties. Deze organisaties zijn opgebouwd met afdelingen die worden aangestuurd door stevige leidinggevenden. Op dat middenkader richt Leiderschapsplein.nl zich in het bijzonder.

De missie van Leiderschapsplein.nl is ‘het ontwikkelen van leiderschap over jezelf en over anderen’.

Sterk leiderschap inspireert en bouwt aan een cultuur van vertrouwen, waardoor medewerkers tot bloei komen. Daar wil Leiderschapsplein.nl aan bijdragen; vertrouwenwekkend leiderschap.

Wij bieden een plein, een omgeving voor ontwikkeling van leiderschap.

Leiderschapsplein.nl biedt alle ruimte voor uitwisseling. We informeren, dagen uit, inspireren en motiveren.

Leiderschapsplein.nl richt zich met name op praktijkmensen die door vakkennis, toewijding of persoonlijkheid op sleutelposities terecht zijn gekomen. Het vertrek van een collega, toeval, of specifieke kennis zijn vaak de reden waardoor zij nu die sleutelposities innemen. Leidinggeven wordt dan in de praktijk geleerd, waardoor je tegen vragen kunt aanlopen. Op Leiderschapsplein.nl kun je met die vragen terecht, want je staat daarin niet alleen. Leiderschapsplein.nl biedt ruimte voor uitwisseling met andere praktijkmensen en geeft praktische trainingen in een veilige omgeving.
De initiatiefnemers van Leiderschapsplein.nl hebben ruime ervaring als trainer, coach, adviseur en in het leiden van een bedrijf in uiteenlopende branches, zoals; levensmiddelenindustrie, milieu, detailhandel, IT, zorg, productie, chemie, uitzendbranche, enzovoort. Die praktijkervaring is verwerkt in het aanbod op Leiderschapsplein.nl en in het trainingsaanbod. En daarmee wil Leiderschapsplein.nl leidinggevenden inspireren, motiveren en vooral ontwikkelen!

Lees meer

POWERED BY © ZEEDESIGN