De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BIJVEN

Klantenlijst

Detailhandel
Veenema, tanken, wassen, shoppen

Wyger Smits Schilderwerken

Estafette kringloopbedrijf

Het Goed Kringloopbedrijven
LEES MEER

Frans Schrijver, adjunct directeur Het GOED:
“Sinds 2000 werkt Het GOED met veel plezier samen met Kris Heijnis.
De werkzaamheden die Kris Heijnis voor Het GOED verricht variëren van individuele coachingstrajecten tot vaardigheidstrainingen met groepen op alle niveaus. Daarnaast is Kris Heijnis actief als voorzitter van onze jaarlijkse themadagen. Doordat Kris Heijnis al zo lang aan onze organisatie is verbonden en zich op alle niveaus gemakkelijk beweegt kan hij Het GOED goed op maat adviseren in het jaarlijkse trainingsaanbod en kan hij het managementteam voorzien van adviezen.
De aanpak van Kris Heijnis laat zich het best als volgt omschrijven: creatief, no-nonsense, inhoudelijk, maatwerk, integer, constructief, laagdrempelig, betrokken en confronterend.
Kris Heijnis snapt waar het bij Het GOED om draait. Dat en ook zijn ruime ervaring en brede klantenkring maken hem tot een waardevolle partner op het gebied van training, coaching en advies.”


Dienstverlening
Ingenieursbureau Arcadis

Eurofins Netherlands Oosterhout

NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst

Arbo Unie

ING

Vivens ICT-bedrijf

Icatt ICT-bedrijf

Arriva Vervoersmaatschappij

Marktplaats.nl
LEES MEER

Bob Crébas, een eigenzinnig ondernemer en oud eigenaar van Marktplaats.nl, heeft als directeur een aantal jaren ervaring met Kris Heijnis.

Heijnis verzorgde sessies met het directieteam van Marktplaats, coachte specialisten en teams in een explosief groeiende organisatie en adviseerde directie over ontwikkelingen en nieuwe leden voor het managementteam. Ook bij de nieuwe onderneming van Bob Crebas, Brennels, wordt Kris regelmatig ingeschakeld om bij vragen op individueel- team- of organisatieniveau zijn bijdrage te leveren.

Zijn visie op onze samenwerking:
“Behoorlijk eigenwijs zijn wij, en dan de training en coaching van het kostbaarste bezit van een onderneming, de mensen, overlaten aan een derde? Aan iemand die ik helemaal niet ken? Alles zelf vasthouden lukt natuurlijk niet als je groter groeit, maar…
Kris stelt zich voor aan de bedrijfsleiders. Ik merk dat ik achterover leun en voel het goed gaan. De mensen vertellen, Kris luistert. Een kritische vraag, een concreet antwoord. Zijn duidelijke taal ontmoet een enthousiast gehoor in de ploeg. Hier wil iedereen wel mee in zee, dat voel je.
Ik ook, misschien wel als eerste, maar laat het niet merken aan de collega’s. De trainer / coach moet meer zijn dan de zetbaas van de leiding. Het Goed, Marktplaats.nl, brandnetels….
Mijn focus verlegt zich nog al eens, die van Kris gelukkig niet: mensen gaan voor.”


Gezondheidszorg
SPEL psychologenpraktijk Leeuwarden

Humanitas

UMCG Groningen

GGZ Friesland

Visio De Brink

Stichting Zuid Oost Zorg

Academisch Ziekenhuis Groningen

Zorggroep Plantein

Zorggroep Hof en Hiem

Fokus Wonen

Horeca
Italiaans restaurant Sardinia Meppel

Netl

Industrie
Inhome Essent

PIA Service Joure
LEES MEER

PIA Services: Dienstverlening industriële automatisering

Kris heeft ons in korte tijd heel efficiënt bijgestaan met advies en training om de visie van het management te vertalen in een wenkend perspectief voor de gehele organisatie. Zijn professionaliteit, kennis en betrokkenheid zijn absoluut een meerwaarde voor ons geweest.

John de Krijger, directeur


Tenten Trappen

Knauf

PPG Sigma

Onderwijs
Borgmanschool
LEES MEER

Peter Prins, directeur, kijkt terug op een tweedaagse workshop communiceren en samenwerken:

“Wat betreft onze samenwerking kan ik zeggen dat deze plezierig verliep.
Het voorgesprek is belangrijk geweest om ‘aan te voelen’ of jij en wij passen.
Verder was het belangrijk dat er, door jouw manier van doorvragen door ons een heldere vraag kon worden geformuleerd.

De uitvoering met circa vijftig personen was inspirerend en verliep in een hoog tempo.
Iedereen vond het leuk en had geen tijd om te ‘ontsnappen’.
Voor mij als directeur/leidinggevende was het goed om inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van collega’s bij het gebeuren op school.
Vooral de opstellingen rond de zwarte doos maakte dat voor iedereen heel inzichtelijk.
De oefening in het geven en ontvangen van feedback was dermate inspirerend dat velen nu nog vragen of we daar als managementteam aandacht aan willen blijven geven.
Ik denk dan ook dat we voor een vervolg hierop zeker een beroep op jou zullen doen.
De oefeningen en verrassende werkvormen die je aanbood, boden ons als team een leuke en veilige manier om veel meer over elkaar te weten te komen.
We gebruiken sommige elementen zelfs in het werken met de samenvoeging van twee klassen”.


Drachtster Lyceum Slingelland

LSBL Services

ROC AOC Oost

OPO Furore Koepel voor basisonderwijs
LEES MEER

De directeuren hebben, onder begeleiding van Kris, een proces doorlopen dat mede vorm geeft aan de Furore-koers naar de toekomst. De rol van Kris daarbij laat zich omschrijven als: eigenzinnig, anders, verfrissend, confronterend, integer, veilig en structurerend.

Kortom: een aanrader!

Johan Osinga
Adj. alg. dir. OPO Furore
Coördinator Ondersteuningskantoor OPO Furore


Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Friesland College

Noorderpoort College

Overheids- en semi-overheidsinstellingen
Cultuurbedrijf Emmeloord
LEES MEER

Kris kende ik via mijn toenmalige werk voordat ik hem als persoonlijke coach gevraagd heb. Op het moment dat het coachingstraject met hem begon, ging het op mijn werk en privé niet goed. Door te luisteren, het stellen van vragen en het maken van opdrachten heeft Kris mij geholpen in afscheid nemen, rouwen en vooruitkijken.

Mijn kwaliteiten, kennis, manier van handelen, houding, valkuilen en ontwikkelpunten zijn samen met Kris ontdekt. Door zijn positieve kritische manier van coaching heb ik weer vertrouwen in mezelf gekregen.

We hebben goed gewerkt en het was een waardevol traject waar ik tevreden naar omzie.

Hans Kuiper, Hoofd Bedrijfsvoering Cultuurbedrijf Emmeloord.


Stichting Stadswacht Leeuwarden

Stichting Veiligheidszorg Smallingerland

Brandweer Emmen

Waterschap Friesland

Centraal Justitieel Incassobureau

Informatie Beheer Groep

Provincie Groningen

Gemeente Smallingerland
LEES MEER

Vanuit verschillende functies heb ik Kris meegemaakt als trainer en coach. Hij heeft gewerkt met de teams waar ik leiding aan gaf bij verschillende gemeenten waar ik gewerkt heb als afdelingshoofd en later als raadsgriffier. Nu geeft hij o.a. debattrainingen aan raadsleden en traint de voorzitters van onze vergaderingen. Wat mij vooral aanspreekt is de authenticiteit van zijn aanpak. Geen gestandaardiseerde methodes, maar kijken en luisteren naar wat de kern van de vragen is en van daaruit samen met de betrokkenen aan het werk gaan.

met vriendelijke groet,
drs. F. (Frans) van der Heide

Raadsgriffier Smallingerland


Gemeente Zwolle

Gemeente Deventer
LEES MEER

Kris heeft ons team op een prettige manier bij de hand genomen. Vooraf was een helder proces afgesproken, waarlangs het team belangrijke stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling. Sleutel hierin is het Wenkend Perspectief waarmee we als team een duidelijk doel hebben geformuleerd. Het was bijzonder om als team rond Eernewoude met een skûtsje te varen en zo elkaars kwaliteiten en plaats in het team te ervaren. Kris weet een veilige en open sfeer te creëren, waardoor er ruimte komt om als team tot de kern te komen en op een constructieve manier beweging te maken.

Hans Peet, griffier gemeente Deventer


Gemeente Boarnsterhiem

Gemeente Littenseradiel
LEES MEER

In 2009 maakten wij kennis met Kris. Wij waren op zoek naar de juiste persoon om te helpen bij het herstellen van de verhoudingen in onze gemeenteraad, die ernstig waren verstoord na een bestuurscrisis. Na een zorgvuldige voorbereiding slaagde Kris erin de betrokkenen hun verhaal te laten doen en zodoende de voorwaarden te scheppen voor een flitsende start van de nieuwe gemeenteraad in 2010. Daarna hielp hij ons bij het invoeren van een andere manier van vergaderen, waarbij veel meer recht wordt gedaan aan de invloed van de bevolking op het beleid van de gemeente.

Kris is in staat om persoonlijke verhoudingen te versterken, zonder de verschillende politieke opvattingen te verdoezelen. Daarnaast doen wij een beroep op hem, als raadsleden bepaalde vaardigheden die in het nieuwe vergadermodel noodzakelijk zijn,  beter willen beheersen: het leiden van een vergadering, het stellen van goede vragen, het voeren van een debat.

Wij varen niet op de automatische piloot. Zo hebben wij ons na de laatste raadsverkiezingen in 2014 breed georiënteerd, maar zijn opnieuw bij Kris terecht gekomen. Met zijn verrassende, maar voor niemand bedreigende aanpak heeft hij opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van een hecht team van ‘nieuwe’ en ‘oude’ raadsleden,  die in leeftijd variëren van 26  tot 73 jaar.  Wij verheugen ons al op de volgende training.

Burgemeester Johanneke Liemburg en griffier Fimke Hijlkema


Gemeente Menaldumadeel

Gemeente Franeker

Gemeente Sneek

Gemeente Groningen

Voedingsindustrie
Leaf Sneek

Lypack

Bakkerij Veenhuis

Helwa Wafelfabriek

Hoepman Suikerwerken

Banketfabriek Jac. Vegter BV
LEES MEER

Gert Vegter, directeur/eigenaar Banketfabriek Jac. Vegter B.V.

Vanaf juni 2007 kennen we Kris. Ons MT (5 mannen) had behoefte aan wat meer structuur en via via maakten we kennis met Kris. We hadden meteen een klik en zijn hard aan het werk gegaan. Zeker in het begin was het niet altijd even leuk, best wel confronterend. Met het hogere doel voor ogen, meer structuur in de organisatie, hadden we het er voor over.

Wij hebben geleerd beter met elkaar te communiceren, met de mensen uit de productie en meer planmatig te werk gaan.. We dachten altijd dat iedereen wel wist wat we bedoelden. Door meer structuur en betere communicatie hebben we ons bedrijf op een hoger niveau gebracht  en kunnen we de huidige groei ook op een goede manier realiseren.

Naast de coaching van het MT, coacht Kris ook individuele medewerkers. We zijn het er unaniem over eens dat de gesprekken met Kris ons niet alleen als bedrijf hebben geholpen maar ook als mens. Waarom we het al zolang volhouden met Kris als coach komt doordat hij echt is. Hij voert niet een kunstje op waar je na verloop van tijd doorheen prikt, hij is oprecht geïnteresseerd in het bedrijf en de mensen en wil zijn steentje bijdragen om beiden beter te maken.


Vorming en educatie
Centraal Q

Folkshegeskoalle Terschelling
LEES MEER

Als directeur van de Folkshegeskoalle op Terschelling, was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar vooral het werken aan een cultuuromslag naar meer efficiëntie en meer gericht op de wensen van de gasten. Dat was een enorm karwei!

De hulp van Kris is van levensbelang geweest voor de Folkshegeskoalle. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn steun en humor. Hij heeft ons richting en ruimte gegeven om in vertrouwen met elkaar een nieuwe koers uit te zetten en weer met energie en openheid naar elkaar en onze gasten ons werk voort te zetten.

Amarins Geveke, directeur


AAG organisatie adviseurs

Schouten en Nelissen

Stavoor

Zeil-, draf- en rensport
Entrainement Jeroen Engwerda: pikeur Rick Ebbinge
LEES MEER

Kris heeft me bewust gemaakt van een aantal zaken zoals, hoe belangrijk het hebben van een focus is. Het is nu makkelijker voor mij om de randzaken van de hoofdzaak te onderscheiden en deze iets meer naast mij neer te leggen. Dankzij Kris heb ik meer uit mezelf kunnen halen. Ik zie nu de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden, vroeger zag ik altijd beren op de weg. Ik kan ook beter relativeren, onder andere winst en verlies.
Hij heeft me zeker ook op communicatief vlak verbeterd. Ik heb prettig samengewerkt met Kris en het was voor mij een hele goede ervaring.

Rick won in 2014 de Grote Prijs der Giganten, werd in dat jaar ook rijderskampioen van Nederland en won daarmee de Gouden Helm. De rijderstitel is een titel voor beroepspikeurs en is gebaseerd op het aantal overwinningen in een drafseizoen.


Jachthaven De Drijfveer Akkrum

Royal Huisman Vollenhove
LEES MEER

 

Vanaf 2013 werken wij regelmatig samen met Kris. Hij wordt ingezet voor trajecten waarbij het draait om onderwerpen zoals samenwerken, communiceren, omgaan met veranderingen, persoonlijke kwesties, leiderschap en het loslaten van aangeleerde gewoontes die het functioneren beïnvloeden.

De inzet is gericht op individuen maar ook op het werken in teams of andere samenwerkingsvormen zoals tijdelijke projecten. Soms wordt Kris ook ingezet om mensen te ondersteunen in overleg met de bedrijfsarts.

De manier van werken van Kris kenmerkt zich door integriteit, een pragmatische no-nonsense benadering en een duidelijke positionering als coach naar de coachee of de groep toe. Hij weet in korte tijd en met weinig woorden aangrijpingspunten voor oplossingen te vinden. We krijgen vaak terug dat coachees het werken met Kris als bijzonder prettig ervaren. Vaak is het wel hard werken voor de coachees omdat Kris stuurt op blijvende aanpassingen in aangeleerd gedrag en denkpatronen.

De meerwaarde van Kris is dat we regelmatig ingrijpende veranderingen bij medewerkers zien die door Kris zijn gecoacht. Hetzelfde geldt voor de samenwerking binnen teams waar Kris mee heeft gewerkt. Heel vaak gaat om het opbouwen van vertrouwen in mensen zelf of in het team waarbinnen mensen werken. De resultaten zijn regelmatig verbluffend!

Arend Straatsma,  HR Manager  Royal Huisman


IFKS Skûtsjesilen

Holland Sail Enkhuizen

Skûtsje Sneker Pan

Douwe Visser, schipper skûtsje De Sneker Pan
LEES MEER

‘Ik ben sinds 1973 bemanningslid van De Sneker Pan en sinds 1989 schipper. Skûtsjesilen is in Friesland een combinatie van traditie en topsport.
Als je gevraagd wordt als schipper op een van de SKS -skûtsjes, dan is dat een grote eer.
Het betekent dat het bestuur vertrouwen heeft in jou als persoon en je kwaliteiten op het gebied van zeilen, wedstrijdtactiek en stuurmanskunst.

Ik ben aan boord geboren en vaar al zo’n dertig jaar met mijn vrouw op een vrachtschip van 80 meter en 1300 ton. Genoeg ervaring dus als schipper. Maar na een aantal jaren schipper geweest te zijn op het skûtsje merkte ik dat ik een belangrijke kwaliteit miste. Ik kan een schip van 1300 ton met mijn pink besturen, en een skûtsje met windkracht 6 veilig over de Fluessen leiden, maar sturing geven aan een team… dat was een vak apart.

In mijn team zaten allemaal enthousiaste mannen, maar het viel niet mee om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. In 2001 kwam ik in contact met Kris Heijnis. Dat klikte direct. We hadden het over leiding geven en leiding uit handen geven, en ik kreeg zicht op mijn manier van communiceren, op processen die zich voordoen in teams en het belang van een gemeenschappelijk doel hebben.

Na een jaar gingen we met de ploeg aan het werk. Dat werkte en werkt nog steeds prima!
We eindigden sinds 2001 niet buiten de top drie en werden in 2002, 2003, 2007, 2011, 2012 en 2013 kampioen. En de jaren dat we geen kampoen werden hadden we te maken met sterkere tegenstanders, ongunstige wind, materiaalpech of andere factoren, maar zeker niet met de eensgezindheid en kwaliteit van ons team. Sterker nog, vroeger werd de sfeer in het team bepaald door het resultaat, nu zijn de goede resultaten het logische gevolg van de kwaliteit van het team.

Dat zal, door onze samenwerking de komende jaren alleen nog maar groeien.


Zuivelindustrie
Yakult Zuivel

Natuurhoeve Lopik

BIO Kaas Bastiaansen

Rouveen Kaasspecialiteiten
LEES MEER

Rouveen Kaasspecialiteiten presenteert zich als ”de meest eigenzinnige kaasmakers” en koppelt vakmanschap en traditie aan ondernemerschap en lef. De groep medewerkers wordt als het grootste kapitaal gezien en is er veel aandacht voor opleiding en training. Bij het 100-jarig bestaan in 2005 werd het bedrijf koninklijk onderscheiden.

B.H. Wevers,  directeur:
‘Ik maakte als directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten, ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst kennis met Kris Heijnis. Een aantal van mijn leidinggevenden had hem leren kennen als trainer/opleider van een landelijke managementtraining en ik hoorde hun enthousiaste verhalen.

In de afgelopen 10 jaar heeft ons bedrijf en de manier waarop wij met elkaar aan het werk zijn een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Kris heeft daar, onder andere door zijn trainingen met het Bedrijfs en Managementteam, de invoering van voortgangsgesprekken, zijn advisering over personeel en managementzaken en door individuele Coaching van werknemers zijn invloed op gehad. Hij is in staat zich goed in de cultuur van het bedrijf in te leven waardoor we in ons denken gauw op één lijn zitten en dat is prettig. Zijn kennis van de praktijk, heldere visie en nuchtere aanpak passen goed bij ons bedrijf. Daarnaast vormen zijn humor en zijn vermogen om mee te denken over ontwikkelingen en toekomststrategieën een goede basis om constructief en prettig met hem samen te werken’.


Friesland Campina

POWERED BY © ZEEDESIGN