De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BLIJVEN
  • KOERS BEPALEN, OP KOERS BIJVEN

Advies

Als adviseur is Kris Heijnis partner voor de leiding van een bedrijf of organisatie. Het advies is gericht op het management, waarbij het gaat over de toekomstvisie, het aannemen van nieuw personeel, reorganisaties, opleidingsplannen en het opstellen van functieprofielen. Ik fungeer als extern oog en kijk naar het systeem als geheel waardoor complexe problemen teruggebracht kunnen worden tot hanteerbare proporties. Samen met de mensen uit het bedrijf ontwikkel ik handvatten waarmee ze zelf in staat zijn de bestaande situatie effectief aan te pakken.


POWERED BY © ZEEDESIGN