De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Royal Huisman Vollenhove

 

Vanaf 2013 werken wij regelmatig samen met Kris. Hij wordt ingezet voor trajecten waarbij het draait om onderwerpen zoals samenwerken, communiceren, omgaan met veranderingen, persoonlijke kwesties, leiderschap en het loslaten van aangeleerde gewoontes die het functioneren beïnvloeden.

De inzet is gericht op individuen maar ook op het werken in teams of andere samenwerkingsvormen zoals tijdelijke projecten. Soms wordt Kris ook ingezet om mensen te ondersteunen in overleg met de bedrijfsarts.

De manier van werken van Kris kenmerkt zich door integriteit, een pragmatische no-nonsense benadering en een duidelijke positionering als coach naar de coachee of de groep toe. Hij weet in korte tijd en met weinig woorden aangrijpingspunten voor oplossingen te vinden. We krijgen vaak terug dat coachees het werken met Kris als bijzonder prettig ervaren. Vaak is het wel hard werken voor de coachees omdat Kris stuurt op blijvende aanpassingen in aangeleerd gedrag en denkpatronen.

De meerwaarde van Kris is dat we regelmatig ingrijpende veranderingen bij medewerkers zien die door Kris zijn gecoacht. Hetzelfde geldt voor de samenwerking binnen teams waar Kris mee heeft gewerkt. Heel vaak gaat om het opbouwen van vertrouwen in mensen zelf of in het team waarbinnen mensen werken. De resultaten zijn regelmatig verbluffend!

Arend Straatsma,  HR Manager  Royal Huisman


POWERED BY © ZEEDESIGN