De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Rouveen Kaasspecialiteiten

Rouveen Kaasspecialiteiten presenteert zich als ”de meest eigenzinnige kaasmakers” en koppelt vakmanschap en traditie aan ondernemerschap en lef. De groep medewerkers wordt als het grootste kapitaal gezien en is er veel aandacht voor opleiding en training. Bij het 100-jarig bestaan in 2005 werd het bedrijf koninklijk onderscheiden.

B.H. Wevers,  directeur:
‘Ik maakte als directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten, ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst kennis met Kris Heijnis. Een aantal van mijn leidinggevenden had hem leren kennen als trainer/opleider van een landelijke managementtraining en ik hoorde hun enthousiaste verhalen.

In de afgelopen 10 jaar heeft ons bedrijf en de manier waarop wij met elkaar aan het werk zijn een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Kris heeft daar, onder andere door zijn trainingen met het Bedrijfs en Managementteam, de invoering van voortgangsgesprekken, zijn advisering over personeel en managementzaken en door individuele Coaching van werknemers zijn invloed op gehad. Hij is in staat zich goed in de cultuur van het bedrijf in te leven waardoor we in ons denken gauw op één lijn zitten en dat is prettig. Zijn kennis van de praktijk, heldere visie en nuchtere aanpak passen goed bij ons bedrijf. Daarnaast vormen zijn humor en zijn vermogen om mee te denken over ontwikkelingen en toekomststrategieën een goede basis om constructief en prettig met hem samen te werken’.


POWERED BY © ZEEDESIGN