De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


OPO Furore Koepel voor basisonderwijs

De directeuren hebben, onder begeleiding van Kris, een proces doorlopen dat mede vorm geeft aan de Furore-koers naar de toekomst. De rol van Kris daarbij laat zich omschrijven als: eigenzinnig, anders, verfrissend, confronterend, integer, veilig en structurerend.

Kortom: een aanrader!

Johan Osinga
Adj. alg. dir. OPO Furore
Coördinator Ondersteuningskantoor OPO Furore


POWERED BY © ZEEDESIGN