De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Gemeente Smallingerland

Vanuit verschillende functies heb ik Kris meegemaakt als trainer en coach. Hij heeft gewerkt met de teams waar ik leiding aan gaf bij verschillende gemeenten waar ik gewerkt heb als afdelingshoofd en later als raadsgriffier. Nu geeft hij o.a. debattrainingen aan raadsleden en traint de voorzitters van onze vergaderingen. Wat mij vooral aanspreekt is de authenticiteit van zijn aanpak. Geen gestandaardiseerde methodes, maar kijken en luisteren naar wat de kern van de vragen is en van daaruit samen met de betrokkenen aan het werk gaan.

met vriendelijke groet,
drs. F. (Frans) van der Heide

Raadsgriffier Smallingerland


POWERED BY © ZEEDESIGN