De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Gemeente Littenseradiel

In 2009 maakten wij kennis met Kris. Wij waren op zoek naar de juiste persoon om te helpen bij het herstellen van de verhoudingen in onze gemeenteraad, die ernstig waren verstoord na een bestuurscrisis. Na een zorgvuldige voorbereiding slaagde Kris erin de betrokkenen hun verhaal te laten doen en zodoende de voorwaarden te scheppen voor een flitsende start van de nieuwe gemeenteraad in 2010. Daarna hielp hij ons bij het invoeren van een andere manier van vergaderen, waarbij veel meer recht wordt gedaan aan de invloed van de bevolking op het beleid van de gemeente.

Kris is in staat om persoonlijke verhoudingen te versterken, zonder de verschillende politieke opvattingen te verdoezelen. Daarnaast doen wij een beroep op hem, als raadsleden bepaalde vaardigheden die in het nieuwe vergadermodel noodzakelijk zijn,  beter willen beheersen: het leiden van een vergadering, het stellen van goede vragen, het voeren van een debat.

Wij varen niet op de automatische piloot. Zo hebben wij ons na de laatste raadsverkiezingen in 2014 breed georiënteerd, maar zijn opnieuw bij Kris terecht gekomen. Met zijn verrassende, maar voor niemand bedreigende aanpak heeft hij opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van een hecht team van ‘nieuwe’ en ‘oude’ raadsleden,  die in leeftijd variëren van 26  tot 73 jaar.  Wij verheugen ons al op de volgende training.

Burgemeester Johanneke Liemburg en griffier Fimke Hijlkema


POWERED BY © ZEEDESIGN