De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Gemeente Deventer

Kris heeft ons team op een prettige manier bij de hand genomen. Vooraf was een helder proces afgesproken, waarlangs het team belangrijke stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling. Sleutel hierin is het Wenkend Perspectief waarmee we als team een duidelijk doel hebben geformuleerd. Het was bijzonder om als team rond Eernewoude met een skûtsje te varen en zo elkaars kwaliteiten en plaats in het team te ervaren. Kris weet een veilige en open sfeer te creëren, waardoor er ruimte komt om als team tot de kern te komen en op een constructieve manier beweging te maken.

Hans Peet, griffier gemeente Deventer


POWERED BY © ZEEDESIGN