De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Folkshegeskoalle Terschelling

Als directeur van de Folkshegeskoalle op Terschelling, was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar vooral het werken aan een cultuuromslag naar meer efficiëntie en meer gericht op de wensen van de gasten. Dat was een enorm karwei!

De hulp van Kris is van levensbelang geweest voor de Folkshegeskoalle. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn steun en humor. Hij heeft ons richting en ruimte gegeven om in vertrouwen met elkaar een nieuwe koers uit te zetten en weer met energie en openheid naar elkaar en onze gasten ons werk voort te zetten.

Amarins Geveke, directeur


POWERED BY © ZEEDESIGN