De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Brandweer Noord Oost Friesland

Henk van der Veen is algemeen commandant Brandweer Noord Oost Friesland:
“Mijn eerste ervaringen en kennismaking met Kris Heijnis dateren van april 2004. Nadat ik was gevraagd ook als commandant brandweer in de buurgemeente te gaan fungeren, zat ik in een gesprek met de gemeentesecretaris waarbij ook Kris op uitnodiging aanwezig was. In deze gemeente waren zulke grote problemen tussen de vrijwilligers en het beroepskader ontstaan dat de commandant en een aantal vrijwilligers waren vertrokken. Berichten hierover waren naar buiten gekomen en Kris had zich gemeld bij de gemeente om zijn diensten aan te bieden.

Het gesprek verliep prettig, over en weer voelde het goed zodat mijn samenwerking met Kris als communicatieadviseur / -trainer is gestart. Vervolgens voerden we meerdere gesprekken samen en met alle betrokkenen. Het resultaat hiervan is dat we nu twee jaar later de brandweer in deze gemeente weer behoorlijk op de rails hebben. Verder hebben de contacten geleid tot een vervolg, te weten een scholing van OC leden, bevelvoerenden van een nieuw samenwerkingsverband brandweer met 180 vrijwilligers en 20 beroepsfunctionarissen en anderszins nog een aantal individuele klusjes op communicatiegebied. Ook liggen er nog een aantal projecten in het verschiet.”


POWERED BY © ZEEDESIGN