De Loads 3, 8491 PH Akkrum - +31 (0)6 20 17 43 52


Banketfabriek Jac. Vegter BV

Gert Vegter, directeur/eigenaar Banketfabriek Jac. Vegter B.V.

Vanaf juni 2007 kennen we Kris. Ons MT (5 mannen) had behoefte aan wat meer structuur en via via maakten we kennis met Kris. We hadden meteen een klik en zijn hard aan het werk gegaan. Zeker in het begin was het niet altijd even leuk, best wel confronterend. Met het hogere doel voor ogen, meer structuur in de organisatie, hadden we het er voor over.

Wij hebben geleerd beter met elkaar te communiceren, met de mensen uit de productie en meer planmatig te werk gaan.. We dachten altijd dat iedereen wel wist wat we bedoelden. Door meer structuur en betere communicatie hebben we ons bedrijf op een hoger niveau gebracht  en kunnen we de huidige groei ook op een goede manier realiseren.

Naast de coaching van het MT, coacht Kris ook individuele medewerkers. We zijn het er unaniem over eens dat de gesprekken met Kris ons niet alleen als bedrijf hebben geholpen maar ook als mens. Waarom we het al zolang volhouden met Kris als coach komt doordat hij echt is. Hij voert niet een kunstje op waar je na verloop van tijd doorheen prikt, hij is oprecht geïnteresseerd in het bedrijf en de mensen en wil zijn steentje bijdragen om beiden beter te maken.


POWERED BY © ZEEDESIGN